ZAMÓWIENIA

27.02.2023 r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE” nr RPSL.07.01.03-24-0044/21  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

13.01.2023 r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE” nr RPSL.07.01.03-24-0044/21  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

25.11.2022r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu  pt. „SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE” nr RPSL.07.01.03-24-0044/21  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

27.10.2022r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE” nr RPSL.07.01.03-24-0044/21  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

05.09.2022r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 04/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 04/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE” nr RPSL.07.01.03-24-0044/21  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

24.08.2022r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE” nr RPSL.07.01.03-24-0044/21  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

25.03.2022r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE” nr RPSL.07.01.03-24-0044/21  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

05.07.2022r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE” nr RPSL.07.01.03-24-0044/21  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

25.03.2022r.  Informacja o zapytaniu o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-044/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE” nr RPSL.07.01.03-24-0044/21  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami: