Tytuł innowacji: Generator m-learningu i grywalizacji − jak tworzyć interaktywne i multimedialne materiały szkoleniowe bez wiedzy informatycznej, za pomocą bezpłatnych narzędzi IT

Innowator: e Technologie Sp. z o.o.

Innowacja składa się z nowoczesnego podręcznika metodycznego oraz praktycznych scenariuszy wykorzystania innowacyjnych metod związanych z edukacją dorosłych przy pomocy możliwości, jakie stwarza dostęp do Internetu. Innowacja jest próbą przeniesienia na polski rynek narzędzi, które obecnie są wdrażane w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wykorzystuje w szczególności takie metody jak: m-learning − dostęp do materiałów szkoleniowych za pomocą urządzeń mobilnych; flipping learning − odwrócenie procesu szkoleniowego w taki sposób, żeby uczestnik zapoznawał się z materiałami przed przyjściem na tradycyjne szkolenie; grywalizacja − wykorzystanie mechanizmów znanych z gier w celu zwiększenia motywacji i zaangażowania przy zapoznawaniu się z treściami edukacyjnymi; video based learning − szybkie tworzenie i wykorzystanie materiałów wideo, które będą dostępne również na urządzeniach mobilnych.

Uzupełnieniem innowacji jest interaktywna baza wiedzy będąca skróconym przewodnikiem, zawierającym najważniejsze informacje przedstawione w atrakcyjnej graficznie formie. Baza wiedzy umożliwia również pobrania pozostałych materiałów stworzonych w ramach innowacji: dokumentów i nagrań wideo.

 • poradnik metodyczny;
 • 15 nagrań o następującej tematyce:
  • „Na czym polega Visual Thinking i jak to wykorzystać w projektowaniu e-szkoleń?”
  • „Mała Pigułka Wiedzy − WIELKI EFEKT”
  • „Jakie typy szkoleń możesz prowadzić w wirtualnym pokoju?”
  • „Technikala − jak należy się przygotować do szkoleń w wirtualnym pokoju? Jak nagrywać screencasty? Co to jest video based learning?”
  • „Jak angażować uczestników szkoleń za pomocą grywalizacji?”
  • „Jak tworzyć multimedialne i interaktywne materiały szkoleniowe, które będą dostępne na smartfonach i tabletach?”
  • „Projektowanie i tworzenie scenariuszy do e-learningu”
  • „Design Thinking w szkoleniach”
  • „Service Design Thinking”
  • „Jak platforma e-learningowa może pomóc w prowadzeniu szkoleń?”
  • „Jak nagrywać podcasty?”
  • „Jak publikować podcasty?”
  • „Jak nagrywać szkolenia wideo?”
  • „Jak publikować materiały wideo?”;
 • instrukcja obsługi bazy wiedzy Generator grywalizacji i m-learningu.

Dla każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę w zakresie działań związanych z e-learningiem i innowacyjnym podejściem do stwarzanych przez niego możliwości. Przede wszystkim innowacja skierowana jest do osób, które zajmują się prowadzeniem szkoleń, rozwojem osobistym oraz doskonaleniem zawodowym dorosłych. Największą korzyść z jej zastosowania

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz